Concurs Hospital Hospitalet


CONCURS D’IDEES PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
DEL NOU HOSPITAL DE L’HOSPITALET

En col.laboració amb l'estudi d'arquitectura d'EMILI DONATO

Les singularíssimes condicions del solar, marcat per forts desnivells
topogràfics, la presència central de la masia de Can Rigalt, i la seva posició al
final de la ciutat de L’Hospitalet i alineat a la carretera de Collblanc, marquen la
implantació de l’edifici. Hi ha desnivells de fins a 17 m (de la cota 48,00 a la
65,50), i els quatre carrers perimetrals (Carretera de Collblanc, carrer del doctor
Molins, Avinguda de Manuel Azaña i Avinguda d’Albert Bastardas), que per un
costat permeten resoldre tots els problemes de diversificació d’accessos de
l’hospital, però demanen també un acord de l’edificació amb les seves rasants.
Al mateix temps, les escasses dimensions del solar -16.103,00 m2, dels que a
més es suggereix que s’utilitzin només 8.585 m2- obliga a un complex exercici
d’inserció del programa en el terreny.

El solar es troba situat pràcticament en el punt més alt de L’Hospitalet. Darrera
seu i pendent amunt, ja a Barcelona, diversos equipaments de gran extensió i
escassa alçada fan que el futur hospital de L’Hospitalet tingui garantida una
gran presència a nivell metropolità, sent visible des de molts punts de
Barcelona, Esplugues o Sant Just Desvern.

Finalment, la masia catalogada de Can Rigalt, en estar situada al centre de la
illa, obliga també a establir un diàleg, ja sigui separant-se al màxim o bé
establint-hi relacions de proximitat i escala.

Davant d’aquest conjunt de condicionants es parteix de concentrar l’edificació
en un cos lineal en la part alta del solar, abocat a l’Avinguda Manuel Azaña on
es disposa l’accés rodat. D’aquesta manera l’edifici també és en gran mesura
paral·lel a la carretera de Collblanc, de manera que reforça la geometria d’un
carrer de gran importància a escala metropolitana que, en aquest punt, es
percebrà generosament eixamplat.

Els vianants que arribin provinents de L’Hospitalet arribaran principalment a
través del carrer del doctor Molins i la seva prevista prolongació, que comunica
amb el recinte actual i la parada de la línia 5 del metro de Pubilla Cases. Altres
accessos per transport públic poden venir pel Trambaix que circula per la
carretera de Collblanc o per l’autobús. En tots els casos, els vianants percebran
en primer pla la masia de Can Rigalt, envoltada d’un espai lliure que serà la
continuació del parc que està previst que s’estengui a l’oest del solar, sobre les
actuals instal·lacions d’Endesa, i del ja existent a l’est, més enllà de l’avinguda
d’Albert Bastardas, establint una successió continua de parcs.
Es dona compliment així a l’esperit que guiava l’ordenació del Pla de Millora
Urbana del sector de Can Rigalt, on l’edificació es situava en primer lloc sobre
el carrer Manuel Azaña amb dues ales que podien envoltar parcialment la
masia. Entenem que aquestes possibles extensions només farien que
enterbolir la percepció del conjunt així que, donat que són molt importants com
a sostre, les limitem al les cotes inferiors al nivell de Can Rigalt, i reservem la
seva coberta per a espai públic, de manera que ampliï la plaça al voltant de la
masia i sigui el contrapunt necessari a un edifici de grans dimensions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 

N O O S F E R A R Q U I T E C T U R A Design by Insight © 2009